u bent hier: home  disclaimer
   

 Disclaimer

 

 

 


Copyright 2003
NWebDesign, het NWebDesign logo en het Vinkesteyn Verwarmingstechniek logo zijn gedeponeerde merken van respectievelijk NWebDesign en Vinkesteyn Verwarmingstechniek. Het geheel van inhouden, pagina's, scripts en iconen over de website van Vinkesteyn Verwarmingstechniek BV., behoort toe aan NWebDesign, tenzij anders staat vermeld. Daar waar gebruik wordt gemaakt van de inhoud, scripts en iconen van derden, berust het auteursrecht hiervan bij deze partijen, tenzij anders vermeld. Alle rechten van reproductie of presentatie zijn aan alle landen voorbehouden.

Inhoud van de website
De informatie, teksten, namen, afbeeldingen, foto's, logo's en iconen op de website worden door NWebDesign slechts verstrekt op de wijze zoals die op de website wordt aangeboden, dit zonder enige vorm van toezegging of garantie over de geschiktheid voor commerciŽle toepassing, praktisch gebruik of het niet inbreuk maken op enigerlei rechten. NWebDesign garandeert niet dat de inhoud van deze website correct en betrouwbaar is, dat de website te allen tijde en op iedere locatie beschikbaar is, dat defecten en fouten met betrekking tot de website direct worden verholpen en dat de website vrij is van virussen en andere schadelijke bestanddelen. Het is aan u niet toegestaan om de informatie die zich op de website bevindt, te wijzigen, vervangen, aan te passen of daar iets aan toe te voegen. 

Disclaimer
Het gebruik van de website is voor uw eigen rekening en risico. NWebDesign is noch op geen enkele wijze aansprakelijk voor de gevolgen van uw gebruik van de website noch voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de, al dan niet door derden aangeboden, informatie op de website. NWebDesign is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de website voor zover die door derden wordt aangeboden. NWebDesign behoudt zich het recht de door derden aangeboden informatie te wijzigen en te verwijderen indien deze in strijd is met de wet, goede zeden, openbare orde en de overeengekomen voorwaarden.

Intellectuele Eigendom
Aan alle materialen op de website, zoals teksten, afbeeldingen, fotomaterialen, illustraties en andere grafische materialen, namen en logo's zijn intellectuele eigendomsrechten verbonden, en met betrekking tot haar eigen intellectuele eigendomsrechten behoudt NWebDesign zich alle rechten hiervoor. Het is niet toegestaan om de hiervoor genoemde materialen te verveelvoudigen of voor commerciŽle doeleinden openbaar te maken, tenzij NWebDesign hiervoor haar schriftelijke toestemming verleent. Niets op de website leidt tot de toekenning van enig recht of licentie met betrekking tot de genoemde intellectuele eigendomsrechten. 

 


naar boven